Connected

Mijn Missie: mensen middels bewustzijn terug in contact brengen, (zoals met hun gevoelsleven en intuïtie) en hen inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Being Connected de video: omdat ik mijn missie graag wereldwijd uitdraag om een ieder er bewust van te maken dat Contact het belangrijkste sleutelwoord is, om gezond, gelukkig en succesvol te zijn, en om een verschil te kunnen maken naar de wereld om je heen.
Wanneer je het contact voelt met jezelf en anderen, zal je merken dat er maar één taal is die we allen kunnen spreken en begrijpen… en dat is de taal van ons hart.

Mijn Visie is: wanneer je vanuit bewustzijn in contact bent met jezelf, kun je vanuit je intuïtie, vertrouwen en moed, doen waar je voor bedoelt bent… in liefde leven en in liefde geven = in liefde zijn!

Ik geloof dat wanneer we vanuit liefde in contact blijven met onszelf en anderen, wanneer we durven stralen, transparant en kwetsbaar durven zijn,… dan spreken we daarmee ook de taal van ons hart en zullen we anderen in liefde kunnen raken en inspireren.

De BeingConnected video is gemaakt door The Story of Brent.