Wereld

BaldBarbarella speelt geen verstoppertje meer.
Ik toon aan de wereld wie ik ben! Ik leg de façade van het perfecte plaatje af. Ik heb tot nu toe mijn uiterste best gedaan om voor de wereld verborgen te houden hoe ik echt ben. Want kaal zijn als vrouw voelt aan als een degradatie, een minderwaarde van je vrouwelijkheid. Ik beleefde het als een groot onrecht, een “conditie” waar ik onmogelijk kon aan ontsnappen. Maar aanvaarden…dat was een moeilijke voor mij. Als Ramvrouw moest en zou ik tegen windmolens vechten. En dat was vooral omdat ik halsstarrig weigerde mij te verzoenen met de rol van “kneusje”, of “meelijwekkende persoon”.” Aldus: Michèle Eeckhout

Ik toon aan de wereld wie ik ben!

Wat Michèle heeft gewonnen is zelfacceptatie, zelfvertrouwen en de moed om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Daardoor is ze nu vrij om te stralen en zichzelf te laten zien… een moedige en prachtige vrouw.
Zie ook haar site: www.baldbarbarella.be